NEKAJ BESED O MENI

ANE MARIE GAčNIK

Menim, da se v življenju stalno učimo in tudi sama se trudim, da se vedno učim – tako iz teorije kot iz prakse. Tekom študija sem preko prakse in prostovoljstva pridobivala izkušnje na področju diagnostike in dela z otroki s posebnimi potrebami v okviru Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani. Po končanem študiju na Filozofski fakulteti sem pričela z delom na področju socialnega varstva, kjer sem opravila pripravništvo in strokovni izpit. Imam več let izkušenj pri delu z odraslimi, mladostniki in njihovimi družinami ter vodenjem skupin za starše in mladostnike. Pri svojem delu sem radovedna in se stalno sprašujem kaj bi lahko naredila še boljše. 

Tekom dela sem začutila, da bi si želela svoje znanje še nadgraditi, zato sem se odločila za študij integrativne psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA). Poleg tega se redno udeležujem izobraževanj, delavnic, mednarodnih konferenc in strokovnih predavanj. Najbolj me zanimajo teme mladostništva. Tudi sama izvajam predavanja o mladostništvu, predvsem za starše in vse strokovne delavce, ki delajo z mladimi.

Poleg stalnega izobraževanja skrbim, da je moje delo s klienti pod rednim supervizijskim nadzorom in da sem tudi sama vključena v proces psihoterapije, kar se mi zdi ključnega pomena za rast in razvoj terapevta. Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (Društvo SINTA), posledično tudi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP). Pri delu me zavezujeta Etična kodeksa omenjenih združenj.

Ane Marie Gačnik AM psihoterapija

Menim, da sem kot človek umirjena, čuteča, iskrena in potrpežljiva. Pripravljena sem pomagati in sem pri tem strokovna. Že od nekdaj me zanimajo odnosi med ljudmi in raziskovanje osebnosti. Pri delu me pritegne različnost vsakega posameznika. Ob meni se lahko človek počuti varnega, sprejetega in razumljenega, ker vedno verjamem v spremembe pri ljudeh.

Navdušuje in pomirja me stik z naravo in živalmi. Rada imam morje v vseh njegovih lepotah, branje in ustvarjanje. Svoj čas rada namenjam družini, živalim in odnosom, ki so mi vredni in v katere z veseljem vlagam.