KAJ JE PSIHOTERAPIJA

Ponavadi imamo dovolj notranje moči, da zmoremo skozi življenjske napore in skrbi, kdaj pa je tega tudi preveč in imamo občutek, da ne zmoremo več sami. Takrat menim, da je dobro, da si poiščemo pomoč, ki je lahko psihoterapija ali kakšna druga oblika strokovne pomoči, ki je v tistem času za nas najboljša. Lahko me tudi pokličete in sem vam pripravljena pomagati glede tega ali je psihoterapija ali morda svetovanje sedaj primerno za vas ali bi morda potrebovali kakšno drugo pomoč. Sama psihoterapija pa je proces, ki klientu omogoča, da znotraj

varnega, sprejemajočega in zaupnega odnosa s terapevtom, prepoznava in raziskuje svoj notranji svet. Klient se skozi raziskovanje uči novega razumevanja sebe. Notranji svet klient raziskuje skozi svoja čustva, misli, vedenje in nezavedne vzorce. Tekom terapije se odnos klienta, do samega sebe in do lastnih čustvenih, miselnih in vedenjskih vzorcev, spremeni. Vse to pa klientu omogoča bolj zadovoljujoče in učinkovitejše obvladovanje svojega življenja ter boljši stik s sabo in drugimi.

Za psihoterapijo se lahko odločite zgolj zaradi želje po bolj poglobljenem razumevanju sebe ali želji po osebnostni rasti. Ponavadi pa klienti poiščejo pomoč zaradi naštetih težav:

 • doživljanje tesnobe in/ali paničnih napadov, pretirana zaskrbljenost
 • brezvoljnost, potrtost in depresija
 • občutek nemoči in ujetosti
 • otopelost ali previsoka vznemirjenost
 • osamljenost
 • težave pri navezovanju in vzdrževanju odnosov z drugimi ljudmi, težave pri postavljanju meja drugim, težavni in nerazrešeni odnosi
 • težave s spanjem, hranjenjem
 • prenajedanje ali pomanjkanje apetita
 • neprestana utrujenost in stres, izčrpanost, izgorelost
 • pretirana zaskrbljenost
 • stalni dvom vase, občutek nemoči
 • različni strahovi
 • težave s samopodobo
 • iskanje svoje identitete
 • težave s koncentracijo, občutek »prazne glave«
 • beg v (pretirano) delo/(pretirano) ukvarjanje s športom…
 • psihosomatske težave
 • predelava travmatičnih dogodkov
 • soočanje z izgubo
 • soočanje z novo življenjsko vlogo
 • nezmožnost uživanja vsakdanjega življenja

INTEGRATIVNA PSIHOTERAPIJA

Pri svojem delu uporabljam pristope integrativne psihoterapije, ki poudarja pomembnost celostnega pristopa pri delu z ljudmi. Cilj je integracija osebnosti, kar pomeni integracijo kognitivnih, čustvenih in fizioloških sistemov posameznika z upoštevanjem duhovne in socialne dimenzije. Gre za integracijo odcepljenih in nezavednih delov sebe v kohezivno celoto.

Integrativna psihoterapija integrira različne psihoterapevtke smeri: psihoanaliza, transakcijska analiza, gestalt terapija in na klienta usmerjeno terapijo. Znanje različnih smeri mi omogoča, da pri delu uporabim različne pristope in tehnike glede na potrebe klienta.

Integrativna psihoterapija je relacijska, kar pomeni, da ima odnos med terapevtom in klientom osrednjo vlogo. Ne predstavlja le osnove za terapevtske intervencije, ampak sam po sebi predstavlja pomemben zdravilni faktor. Skozi odnos rastemo, se razvijamo in oblikujemo odnos do sebe, drugih in do življenja, zato je terapevtski odnos tako pomemben del terapevtskega procesa. Cilj integrativne psihoterapije je vzpostavitev terapevtskega odnosa, ki omogoča klientu vzpostavitev stika s seboj in drugimi.

Več o integrativni psihoterapiji, si lahko preberete na naslednih straneh:

Center Liberi AM psihoterapija in psihološko svetovanje